آخرین مطالب

هیهات من الذله

با توجه به داستان مسلم بن عقيل، آيا مى توان يك فرد را در جامعه اى اسلامى كشت يا دستور ترور آن را داد؟ يا مستقيما بدون نياز به دستور قاضى، كسى را ترور كرد؟ پاسخ آن است كه: در اسلام ضمن تأكيد بر رعايت حرمت و كرامت اشخاص – …

ادامه نوشته »

شفاعت در اسلام

شفاعت در اسلام آن طوری كه به پیامبر اسلام خصوصاً نسبت به امام حسین علیه السلام مطرح است، چه تفاوتی با بخشیده شدن گناهان با قربانی شدن حضرت مسیح دارد؟ افراد بشر به خاطر گناه و خطایی كه در مسیر مخالف عقاید دینی خودشان مرتكب می شوند برای رفع آثار …

ادامه نوشته »

رابطه قيام امام حسين علیه السلام و حکومت وقت

آيا قيام امام حسين علیه السلام، تمرد و شورش عليه حكومت بود؟ اصولاً از ديدگاه اسلامى در چه مواردى تمرد و قيام عليه دولت جايز مى باشد؟ در روز عاشورا عمروبن الحجاج از ميان لشكر عمر سعد بانگ برآورد: «يا اهل الكوفه! الزموا طاعتكم و جماعتكم و لاترتابوا فى قتل …

ادامه نوشته »

قيام امام حسين علیه السلام و فرهنگ عاشورا؛

آيا قيام امام حسين علیه السلام و فرهنگ عاشورا، مى تواند دليلى بر بطلان طرفداران جدايى دين از سياست (سكولاريسم) باشد؟ برخى در جهت اثبات جدايى دين از سياست چنين القا مى كنند كه قيام امام حسين علیه السلام صد در صد دموكراتيك و به خواست مردم انجام گرفته است …

ادامه نوشته »

بررسی موارد منافی با عصمت

شیعیان ادعا می كنند كه ائمه شان معصومند اما به اتفاق همه، كارهایی از ائمه سر زده كه با عصمت ایشان منافی و متضاد است، به عنوان مثال: الف) حسن بن علی علیه السلام با پدرش علی علیه السلام در اینكه به جنگ كسانی برود كه می خواهند انتقام خون …

ادامه نوشته »